• Projekty

Projekty

Projekty EÚ

Šk. rok Názov projektu Dotácia
2019/2020 Program ERASMUS+ KA1
"Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu"
35 945 EUR
2018/2019 Program ERASMUS+ KA1
"Rozvoj umeleckých zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní"
36 990 EUR
2017/2019 Program ERASMUS+ KA2
"Filmmaking journey: From scratch to screen"
29 450 EUR
2017/2018 Program ERASMUS+ KA1
"Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne"
29 751 EUR
2016/2017 Program ERASMUS+ KA1
"Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového, tvarového a grafického dizajnu"
24 134 EUR
2015/2016 Program ERASMUS+ KA1
"Recyklácia - renesancia - reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie)"
34 900 EUR
2014/2016 Program ERASMUS+ KA2
"From Passive Consumers to Active Creators"
35 045 EUR
2014/2015 Program ERASMUS+ KA1
"Móda v súvislostiach vizuálneho merchandisingu a fotografie"
34 060 EUR
2013/2014 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
"Metamorfózy papiera v objektíve fotoaparátu"
32 934 EUR
2012/2013 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
"Recyklovať, inovovať, zdokumentovať. Recyklovaná móda a nová fotografia"
32 934 EUR
2011/2013 Projekt COMENIUS - školské partnerstvá
„BREAKING THE BARRIERS - understanding and sharing lifestyles and identities“
21 000 EUR
2011/2012 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
„Junk Fashion Show - Mágia móla a fotografie“
31 427 EUR
2010/2011 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
„Od odpadu k umeniu“
37 900 EUR
2010/2011 Projekt eTWINNING - európske partnerstvá
„English - the bridge to lifelong friendships“
2009/2010 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
„Využitie digitálnej fotografie v grafickej praxi“
12 510 EUR
2010/2011 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
„Odevný dizajn nepozná hraníc“
11 322 EUR
2008/2009 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
„Využitie digitálnej fotografie v grafickej praxi“
12 510 EUR
2007/2008 Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci
(program celoživotného vzdelávania 2007/2013)
„Moderné informačné technológie a ich praktické využitie“
27 744 EUR
2006/2009 SOCRATES/COMENIUS 1 – školské projekty
„Connecting through Our Cultures“
36 000 EUR

Projekty MŠ SR

Šk. rok Názov projektu Dotácia
2009/2010 GRAFICKÉ SYSTÉMY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ 2009 - MŠ SR
„Počítačová konštrukcia a modelovanie strihov v odevnej tvorbe“
6 563 EUR
OTVORENÁ ŠKOLA 2006 - MŠ SR
„Grafické štúdio pre SPŠO Svidník“
8 100 EUR
2008/2009 ENVIROPROJEKT 2008 – MŠ SR
„Zelená zeleni ... okolo nás a v nás“
65 000 Sk
ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2008 – MŠ SR
„Čítam, čítaš, čítajme...“
100 000 Sk
2007/2008 JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ PRE ZŠ A SŠ - projekt MŠ SR
„Mobilné jazykové laboratórium pre SPŠ odevnú vo Svidníku“
250 000 Sk
2006/2007 OTVORENÁ ŠKOLA 2006 - projekt MŠ SR
„Centrum aeróbnych aktivít“
8 0000 Sk
2005/2006 OTVORENÁ ŠKOLA 2005 - projekt MŠ SR
„Tenisové a volejbalové centrum“
134 500 Sk

Iné projetky

Šk. rok Názov projektu Dotácia
2006/2007 DIGITÁLNI ŠTÚROVCI – projekt MDPaT
„Zvyšovanie počítačovej gramotnosti občanov ako nástroj zvyšovania zamestnateľnosti cieľových skupín“
100 000 Sk
2004/2005 KONTO ORANGE – Nechajte školu ožiť
„Ožime v škole“
30 000 Sk
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika