Maturita

MATURITA 2018 - ČASOVÝ HARMONOGRAM

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI

13. marec 2018 (utorok) EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúra
14. marec 2018 (streda) EČ a PFIČ z anglického jazyka
14. marec 2018 (streda) EČ a PFIČ z ruského jazyka
10. - 13. apríla 2018 náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

do 09.01.2018 - koncepcia vlastného projektu
15.01. - 06.04.2018 - realizácia výtvarných prác
05.04. - 10.04.2018 - súvislá počítačová realizácia (PG)
05.04. - 11.04.2018 - súvislá realizácia výrobku (ODI)
12.04. - 20.04.2018 - dokončovacie práce (ODI)
02.05.2018 - odovzdanie PČOZ MS

15. máj 2018 (utorok)

- obhajoba PČOZ MS

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

28. máj - 30. máj 2018

- ústne maturitné skúšky

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika