Prijímacie skúšky

2.kolo prijímacieho konania pr vyššie odborné štúdium

Kritéria a bližšie informácie

24.08.2020 - termín konania 2. kola talentových prijímacích skúšok pre vyššie odborné štúdium (pomaturitné štúdium)


Študijné odbory ponúkané pre šk. rok 2020/2021:

  • 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií
  • 8237 Q odevný dizajn

Termíny prijímacích skúšok:

  • 2. termín - 24.08.2020, (pondelok)
  • Prihlášku treba podať do 31.07.2020
  1. Uchádzači o vyššie uvedené študijné odbory budú prijatí na základe talentovej skúšky
  2. Cieľom talentovej skúšky je overenie špeciálnych schopností a zručností uchádzača pre štúdium v zvolenom študijnom odbore
  3. Pre talentovú skúšku budú platiť rovnaké kritéria ako pre prvé kolo
  4. Na talentové skúšky budú zaslané uchádzačom o štúdium pozvánky nejneskôr 5 dní pred termínom ich konania

 

Bližšie informácie:

  • tel.: 054/ 7881 810, 054/ 7881 811
  • e-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika