Predmetové komisie

Predmetové komisie pracujú podľa plánu práce. Schádzajú sa 5-krát do roka, prípadne i viac - podľa potreby.

Predmetové komisie:

 • schvaľujú tematické plány
 • pripravujú a schvaľujú maturitné témy
 • zabezpečujú odbornosť výučby
 • riešia odborné otázky podľa plánov práce PK
 • riešia krúžkovú činnosť, olympiády, SOČ
 • zaoberajú sa prezentáciou študijných odborov

Na škole v školskom roku 2018/2019 pracujú tieto PK:

1. PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

 • Mgr. Ľudmila Vachnová - predseda
 • Mgr. Dana Pajkošová
 • Mgr. Darina Kocurová
 • Ing. Mária Maťašová
 • Mgr. Jana Nogová
 • Mgr. Pavel Olejár
 • Ing. Vladimír Kucer

2. PK odborných predmetov - odevný dizajn

 • Ing. Mária Maťašová – predseda
 • Ing. Nadežda Sovičová
 • Ing. Gabriela Koreňová
 • Mgr. Slávka Kollárovičová
 • Mgr. Tatiana Uramová
 • Mgr. art. Tomáš Olijár
 • Mgr. Beáta Gencová

3. PK odborných predmetov - propagačná grafika

 • Mgr. Beáta Gencová – predseda
 • Mgr. Ivan Soroka
 • Mgr. Tatiana Uramová
 • Mgr. art. Tomáš Olijár
 • Mgr. Martina Gemzíková
 • Mgr. Marianna Sopková
 • Mgr. Jitka Džupinová
 • Ing. Vladimír Kucer

4. PK odborných predmetov - reklamná tvorba

 • Mgr. Marianna Sopková – predseda
 • Mgr. Ivan Soroka
 • Mgr. Tatiana Uramová
 • Mgr. art. Tomáš Olijár
 • Mgr. Martina Gemzíková
 • Mgr. Jitka Džupinová

5. PK umeleckých odborných predmetov pre št. odbor GVK

 • Mgr. Martina Gemzíková - predseda
 • Mgr. Beáta Gencová
 • Mgr. Tatiana Uramová
 • Mgr. Marianna Sopková
 • Mgr. Jitka Džupinová
 • Mgr. art. Tomáš Olijár
 • Mgr. Ivan Soroka
 • Ing. Vladimír Kucer
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika