Zamestnanci školy

VEDENIE ŠKOLY

 • Mgr. Pavel OLEJÁR - riaditeľ školy
 • Ing. Nadežda SOVIČOVÁ - zástupkyňa pre pedagogické činnosti

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 • Mgr. Pavol Olejár - MAT, FYZ - riaditeľ školy
 • Ing. Nadežda Sovičová - odborné odevné predmety, zástupkyňa riaditeľa
 • Mgr. Beáta Gencová - odborné výtvarné predmety
 • Mgr. Martina Gemzíková - odborné výtvarné predmety, SJL
 • Mgr. Darina Kocurová - ANJ
 • Mgr. Slávka Kollarovičová - odborné výtvarné predmety
 • Ing. Gabriela Koreňová - odborné odevné predmety
 • Ing. Vladimír Kucer - INF, odborné predmety výpočtovej techniky     WEB
 • Ing. Mária Maťašová - odborné odevné predmety, - výchovný poradca
 • Mgr. Jana Nogová - TEV, OBV
 • Mgr. Dana Pajkošová - RUJ, TEV
 • Mgr. Ivan Soroka - odborné výtvarné predmety
 • Mgr. Tatiana Uramová - odborné výtvarné predmety, RUJ
 • Mgr. art. Tomáš Olijár - odborné výtvarné predmety
 • Mgr. art. Zuzana Križanská - odborné výtvarné predmety
 • Mgr. Jitka Džupinová - odborné výtvarné predmety
 • Mgr. Marianna Sopková - odborné výtvarné predmety
 • Mgr. Ľudmila Vachnová - NEJ, SJL
 • Mgr. Mária Vrabeľová - ANJ
 • PaedDr. Miloš Jalčák - rímsko-katolícke náboženstvo
 • Mgr. Amália Kuzmová - grécko-katolícke náboženstvo

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI

 • Mgr. Velčíková Monika - administ. pracovníčka, účtovníčka
 • Bc. Tarčová Ľudmila - hospodárka, mzdová účtovníčka
 • p. Kosárová Angela - upratovačka
 • p. Knišová Božena - upratovačka
 • Bc. Ján Troščák - školník
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika